Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
Hội thảo “Khảo sát và xây dựng sản phẩm Du lịch Bắc miền Trung”

Chiều 27/5/2016, tại Quảng Bình, Dự án EU-ESRT phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam (VITA) tổ chức hội thảo “Khảo sát và xây dựng sản phẩm du lịch Bắc miền Trung”.

Lấy ý kiến về Dự thảo Luật Du lịch sửa đổi

Ngày 18/5/2016, Cổng thông tin điện tử Chính phủ đã đăng tải toàn văn Dự thảo Luật Du lịch sửa đổi (do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì soạn thảo) trong vòng 60 ngày để lấy ý kiến từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Xây dựng thương hiệu điểm đến mới của ba tỉnh Duyên hải miền Trung

Với sự tư vấn kỹ thuật của các chuyên gia quốc tế từ Dự án EU-ESRT, ba tỉnh Duyên hải miền Trung gồm Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam và Đà Nẵng đã thống nhất lựa chọn thương hiệu điểm đến chung với tên gọi “The Essence of Vietnam”.

Truyền thông có trách nhiệm trong khủng hoảng

Vấn đề xử lý khủng hoảng truyền thông du lịch đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng và các doanh nghiệp (DN) du lịch.

Tập huấn về e-marketing trong Du lịch

Ngày 9/5/2016, tại Hà Nội, Dự án EU-ESRT đã tổ chức Khóa tập huấn về E-marketing trong du lịch dành cho 20 cán bộ của Tổng cục Du lịch và Sở Du lịch Hà Nội.

DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM

Du lịch có trách nhiệm – hướng ưu tiên và chính sách phát triển

Du lịch Việt Nam tiếp tục đà tăng trưởng trên tất cả các lĩnh vực, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, bảo tồn văn hóa và bảo vệ môi trường. Mặc dù vậy, tăng trưởng du lịch mang đến những thách thức đối với phát triển bền vững, đặt ra yêu cầu trách nhiệm với môi trường và xã hội của các bên. Chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 chỉ ra những ưu tiên và định hướng chính sách du lịch có trách nhiệm.

Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch